Qui trình đặt lệnh mua bán chứng khoán của nhà đầu tư

Nhà đầu tư muốn mua hoặc muốn bán sẽ đến gặp công ty chứng khoán. Khách hàng ký hợp đồng uỷ thác mua hoặc uỷ thác bán chứng khoán với công ty chứng khoán.

DỊCH VỤ

 • 15/12/2016

  Ứng dụng CNTT cho các dự án ODA và Doanh nghiệp Việt Nam

  Sản phẩm và giải pháp CNTT của IMCT được sử dụng tại các dự án ODA lớn của Ngân hàng thế giới (WB), của Liên minh Châu Âu (EU), của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), KfW, UNDP… và của các nhà tài trợ ODA khác cho Việt Nam trong đó có các dự án do IFAD tài trợ tại Việt nam

 • 15/12/2016

  Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

  Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp.

 • 15/12/2016

  Chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp

  Chương trình đào tạo nghiệp vụ văn phòng, chuyên ngành tài chính – kế toán, quản lý