Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp.

Tuyển dụng

Core Biz – Phần mềm hệ thống thông tin doanh nghiệp

Core Biz là giải pháp phần mềm áp dụng cho tất cả các mô hình doanh nghiệp, đáp ứng được tất cả các yêu cầu chung của nguyên tắc kế toán. Phần mềm có nhiều tham số tùy chọn, cho phép thiết lập các khai báo hệ thống thích ứng với nhiều mô hình quản lý kinh doanh khác nhau, đáp ứng yêu cầu của nhiều loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực ngành nghề khác nhau.Core Biz hỗ trợ tối đa cho người sử dụng để có thể cập nhật chứng từ một cách thuận tiện nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất.